Všeobecné obchodní podmínky


Definice


Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci svého podnikání nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neregulované těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona. Tyto OP se řídí zákony ČR.

Podnikatelem se rozumí:
 • Osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů;
 • Osoba, která vykonává zemědělskou výrobu a je zapsána do rejstříku podle zvláštního předpisu.


Pro účely VOP se podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud kupující uvede své identifikační číslo (IČ) do objednávky, pak uznává, že pro něj platí pravidla stanovená ve VOP pro podnikatele.


I. Předmět


Následující Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny objednávky umístěné prostřednictvím tohoto internetového obchodu (www.kolobezky-sxt.cz) a také pro použití webu www.kolobezky-sxt.cz. Řídí práva a povinnosti kupujícího, uživatelů stránek a společnosti:

Voltride s.r.o.
sídlem: Nové sady 988/2, 60200 Brno
IČ: 083 34 129, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou: C 113015 vedená u Krajského soudu v Brně . (dále jen „VOP“)  


II. Kupní smlouva


Kupní smlouva je uzavřena s Voltride s.r.o..

Zobrazení produktů v rámci internetového obchodu je závazná nabídka k uzavření kupní smlouvy. Produkty můžete do nákupního košíku umístit bez jakýchkoliv závazků a kdykoli změnit Vaše údaje před odesláním závazné objednávky za použití opravného zařízení, které je k tomuto účelu poskytnuto a vysvětleno během objednávkového procesu. Smlouva je vytvořena kliknutím na tlačítko objednávky, což znamená přijetí naší nabídky týkající se zboží obsaženého v košíku a dodání zboží. Po odeslání objednávky obdržíte potvrzovací e-mail.  


III. Kupní cena zboží


Kupní cena objednaného zboží je uvedena v objednávce a v potvrzení objednávky. Kupní cena zahrnuje DPH, stanovena v měně Kč.

Kupní cena zboží nezahrnuje poštovné, které bude kupujícímu účtováno odděleně podle způsobu doručení do určeného místa dodání.

Po uzavření kupní smlouvy se kupující zavazuje uhradit kupní cenu, včetně poštovného (souhrnně jako „Celková cena„) společnosti Voltride s.r.o., jedním z následujících způsobů, z kterých je kupující oprávněn zvolit si při objednávce zboží:
   1. Platba karta online na účet společnosti Voltride s.r.o. před dodáním zboží využitím debetní nebo kreditní karty
   2. Platba předem bankovním převodem
   3. Dobírka – platba v hotovosti při převzetí zboží doručovatelovi.
Povinnost kupujícího uhradit Celkovou cenu je splněna momentem připsání Celkové ceny na účet společnosti Voltride s.r.o. nebo předáním Celkové ceny kurýrovi.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.  


IV. Dodací lhůta


Dodací lhůta, ve které jsme povinni dodat zboží (tj. zboží, které je skladem nebo u dodavatele) kupujícímu, je 30 dní od potvrzení objednávky.

Pokud zboží z objednávky (i přes původní informace o dostupnosti) není k dispozici (tj. zboží není skladem a/nebo u dodavatele), informujeme kupujícího o této skutečnosti a nabídneme mu možnost změnit nebo zrušit objednávku. Pokud již byla zaplacena kupní cena zboží, vrátíme kupujícímu peníze za nedostupné zboží.  


V. Místo dodání


Místem dodání je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce jako místo dodání.  


VI. Způsob dodání, přepravní náklady a dodání zboží


Zboží doručujeme kurýrem a posíláme jej přímo z Německa.

Náklady na dopravu jsou účtovány a přidávány samostatně do konkrétní objednávky podle celkové hmotnosti objednávky.

Povinnost dodat zboží je splněna předáním objednaného zboží kupujícímu nebo oprávněné osobě v místě dodání.  


VII. Majetková práva a převod rizika poškození zboží


Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného vypořádání, a tak zboží zůstává naším majetkem, dokud není celková částka připsána na náš účet.

Riziko poškození zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží.  


VIII. Odpovědnost za vady


Podrobnosti o právech kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývající ze zodpovědnosti za vady a postup při reklamaci zboží, se řídí reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP.

Pokud je zboží dodáno se zjevnou škodou způsobenou během dodávky, oznamte tuto chybu dopravci a neprodleně nás informujte. Nemožnost podat stížnost nebo kontaktovat nás, nemůže žádným způsobem ovlivnit vaše zákonná práva vyplývající ze záruky. Tímto nám však pomůžete uplatnit své vlastní nároky vůči dopravci nebo dopravní pojišťovně.


IX. Omezení odpovědnosti


V každém případě budeme odpovědní za škody, které byly způsobené výhradně našimi zákonnými zástupci.

Naše občanskoprávní odpovědnost je omezena pouze na předvídatelné a pouze přímé škody.  


X. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy


Pokud zboží ještě nebylo odesláno, může kupující objednávku zrušit. Pokud svou objednávku zrušíte, neúčtujeme žádné poplatky.

V případě, že kupní cena zboží již byla zaplacena a objednávka byla zrušena, vrátíme kupujícímu kupní cenu, která již byla uhrazena, do 14 pracovních dnů bezhotovostním převodem na účet poskytnutý kupujícím.

Pokud bylo zboží již odesláno nebo doručeno, a pokud nejste se zbožím spokojeni, můžete zboží vrátit. Ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo prostory provozovny, můžete tak učinit bez udání důvodu, a odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne obdržení zboží. Zboží musí být nepoužité a v originálním balení.

Při zrušení objednávky, jakož i při odstoupení od smlouvy musíte uvést své jméno a příjmení, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného zboží a číslo účtu pro účely vrácení platby. Pro zachování právní jistoty a prokazatelnosti zrušení objednávky resp. odstoupení od smlouvy, doporučujeme, abyste nám odvolaní objednávky resp. odstoupení od smlouvy, poslali e-mailem na adresu info@kolobezky-sxt.cz.

Vyhrazujeme si právo zdržet se vrácení kupní ceny až do okamžiku vrácení zboží kupujícím, případně prokázání zaslání zboží naší společnosti. V případě navrácení poškozeného zboží a/nebo zboží, jehož hodnota je snížena v důsledku takového zacházení, které je nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží, vrátíme kupní cenu sníženou o náhradu Škody způsobené na zboží. Nárok společnosti Voltride s.r.o. na náhradu škody zanikne započtením vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupní cena resp. zbývající část odškodnění bude vrácena kupujícímu bankovním převodem na účet, pokud není s kupujícím dohodnuto jinak.
 

XI. Ochrana osobních údajů


Děkujeme vám za návštěvu našeho on-line obchodu. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležité. Níže najdete podrobné informace o tom, jak zpracováváme vaše data.

Můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste odhalili jakékoli osobní údaje. Pokaždé, když navštívíte webové stránky, webový server automaticky ukládá pouze tzv. soubory logů server, které obsahují např. název požadovaného souboru, vaše IP adresa, datum a čas.

Tyto přístupové údaje jsou analyzovány výhradně za účelem zajištění plynulého fungování webové stránky a zlepšení naší nabídky.

Data jsou zpracovávána také poskytovatelem třetí strany, kterého jsme si zavázali poskytovat hostingové služby a webové prezentace naším jménem. Tento zprostředkovatel zpracuje na svých serverech všechna data, která jsou shromažďována způsobem popsaným níže, když navštívíte naše webové stránky nebo vyplníte formuláře zpřístupněné pro tento účel v našem internetovém obchodě. Data jsou zpracovávána na jiných serverech pouze v rozsahu zde popsaném. Tento poskytovatel hostingových služeb sídlí v členském státě EU.

Sběr údajů a jejich použití ke zpracování smlouvy a k otevření zákaznického účtu

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně pošlete při objednání nebo kontaktu s námi (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou označena, protože tyto údaje potřebujeme nezbytně na vykonání smlouvy nebo zpracování vaší žádosti o kontakt, jinak nelze objednávku dokončit. V každém vstupním formuláři je zřejmé, jaká data jsou shromažďována. Údaje, které nám poskytnete, používáme k vykonání smlouvy a zodpovězení vaše otázky v souladu s článkem 6 (1) 1 b GDPR. Po dokončení smlouvy bude jakékoli další zpracování vašich údajů omezeno a vaše údaje budou vymazány po uplynutí doby uchovávání podle platných předpisů, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším použitím vašich údajů nebo si vyhrazujete právo dále používat Vaše osobní údaje v rozsahu a způsobem povoleném zákonem, o kterém vás v tomto sdělení informujeme. Pokud si u nás vytvoříte zákaznický účet, lze jej kdykoli smazat. Pro tento účel můžete odeslat zprávu na níže uvedený kontakt.

Vaše data jsou zveřejněny přepravní společností v rozsahu nezbytném k dodání zboží objednaného podle čl. 6 (1) 1. b GDPR. V závislosti na poskytovateli platebních služeb, kterého jste si zvolili během procesu objednávání, zveřejníme platební údaje za účelem zpracování objednávky bance odpovědné za zpracování. Využíváme služeb přepravních společností: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Geis Parcel CZ s.r.o., PPL CZ s.r.o., Česká pošta, s.p., Zaslat s.r.o., Zásilkovna s.r.o., a Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.. Bankovní služby zabezpečuje Fio banka, a.s. a platby kartou zabezpečuje B-Payment Slovensko s.r.o. (Borgun). Osobní údaje nebudou předány dalším stranám, kromě výše uvedených.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odesláním e-mailové zprávy na info@kolobezky-sxt.cz. Po zrušení vašeho souhlasu, odstraníme údaje zveřejněné na tento účel, pokud výslovně nesouhlasíte s použitím vašich údajů jinak, vyhrazujeme si právo pokračovat v používání vašich osobních údajů v rozsahu a způsobem povoleným zákonem, o kterém vás budeme informovat v tomto sdělení.  


XII. Soubory cookies


Co jsou soubory cookie? Cookies jsou textové soubory, které ukládá prohlížeč, když navštívíte webové stránky. Soubory cookie umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele a zapamatovat si určité informace během Vašeho připojení.

K čemu soubory cookie používáme? Jednotlivé stránky naší společnosti používají soubory cookie, které nám pomáhají poskytovat lepší služby. Soubory cookie používáme také k analýze návštěvnosti pomocí služby Google Analytics, stejně jako pro marketingové účely, například pro účely re-marketingu, prostřednictvím služby Google AdWords a systému INRES.


XIII. Závěrečná ustanovení


Tyto VOP vstupují v platnost dnem 11.12.2019

Právní vztahy stanovené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy vyplývající z objednávky (tj. obsahem objednávky a potvrzením objednávky), ustanoveními těchto VOP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP a dispozitivními ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů. V případě rozporu mezi VOP a všeobecně závaznou právní úpravou, má přednost všeobecně závazná právní úprava.